MIASTO A WIEŚ

Różnice między obszarami miejskimi i wiejskimi są diametralne. Wynikają one przede wszystkim z dostępu do cywilizacji i stopnia zaludnienia obszaru. W dużych miastach warunki zamieszkania są odrębne z wielu względów. Przede wszystkim skupiają się one na skupiskach w postaci bloku lub kamienicy, w których dostęp do wody, czy też prądu jest wspólny. Podobnie w przypadku gazu. Wprowadzając się więc do takiego miejsca, jedynym naszym zmartwieniem staje się opłacenie comiesięcznych należności z tytułu zużycia mediów.

Własny dom to marzenie większości z nasNa terenach wiejskich kwestie wody mogą mieć nieco inne rozwiązanie. Dzieje się tak dlatego, że pobór wody odbywa się często z własnej studni głębinowej, której wykopanie w pobliżu domu jest kolejnym przedsięwzięciem podejmowanym przez osoby które zakupiły działkę i chcą na niej wybudować swój dom. Oczywiście jeśli w sąsiedztwie znajdują się już łącza tego rodzaju można podprowadzić je i połączyć, dla ułatwienia kwestii poboru wody.

Wytworzenie bowiem własnego jej źródła wiąże się bezpośrednio z koniecznością przebadania jej zdatności do spożycia. Nie każde jej źródło posiada taką możliwość i nie każde ma w tym przypadku możliwość stać się źródłem wody pitnej. Badania wody są więc w tym przypadku bezwzględnie konieczne, chociażby ze względu na bezpieczeństwo zdrowia i życia osób, które będą z tej wody korzystać. Oczywiście nawet niezdatna do picia woda będzie wystarczająco dobra i bezpieczna w innych celach, jednak to nie ten aspekt jest dla nas najważniejszy w momencie gdy kopiemy studnię głębinową. Istnieje jeszcze szansa na to, że kopiąc dalej i głębiej dotrze się do kolejnego źródła które będzie już właściwe dla określonych celów. W tym zakresie konieczni są jednak znawcy tej tematyki. Na wykopanie takiej studni i podłączenie jej bezpośrednio do melioracji musimy mieć zgodę. Ponadto wiąże się to również z koniecznością zagospodarowani ścieków produkowanych w domostwie, poprzez zamontowanie szamba, regularnie opróżnianego.