Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach realizuje już po raz kolejny program korekcyjno-edukacyjny  dla  osób stosujących przemoc w rodzinie.

           Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób,  oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.
Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób.
           Program ten ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, natomiast część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.
          Program realizowany jest w siedzibie Centrum (ul. Sienkiewicza 28, 69 – 100 Słubice), obejmuje spotkania indywidualne i grupowe. Spotkania indywidualne prowadzone są przez specjalistów pracy z rodziną oraz psychologa. W ramach spotkań grupowych prowadzony jest Trening Zastępowania Agresji. Zakładamy możliwość dołączenia do programu nowych uczestników w trakcie jego trwania.

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved