Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Zadanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie następuje po przedstawieniu wniosku, do którego należy załączyć:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej,
  • fakturę /rachunek uproszczony z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia przez wykonawcę lub dostawcę za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawione na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna , wyszczególniających kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej,
  • potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved