Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Zadanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.      

Przedmiotem dofinansowania może być sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z osobą niepełnosprawną, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie tej osoby możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej w warunkach domowych. Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów zadania, nie więcej niż do pięciokrotnego wynagrodzenia. Realizacja zadania wymaga podpisania umowyo dofinansowanie. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają zwrotowi.
Szczegółowy wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, które mogą być objęte dofinansowaniem zawiera katalog, który dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W indywidualnych przypadkach może zostać dofinansowany sprzęt z poza katalogu.  

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved