Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Likwidacja barier architektonicznych:

- realizacja zadania kierowana jest do osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się, w szczególności do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Likwidacja barier technicznych:

- zadanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Likwidacja barier w komunikowaniu się:

- zadanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, przede wszystkim do osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, niedosłyszących.     

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych  w komunikowaniu się i technicznych  przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku, może wynosić do 95% wartości zadania, nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Realizacja zadania wymaga podpisania umowy o dofinansowanie. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają zwrotowi.

Przy pomocy środków tego programu osoba niepełnosprawna może dostosować swoje mieszkanie tak, aby mogła jak najlepiej funkcjonować w nim mimo swojej niepełnosprawności. Szczegółowy wykaz prac i urządzeń, które mogą być objęte dofinansowaniem zawiera katalog, który dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved