Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
wtorek 29.08.2017, 12:09 Kategoria: Aktualności PCPR

 

Szkolenie opiekunów usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą

Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej, bądź placówce opiekuńczo – wychowawczej, w momencie kiedy dorośnie, osiągnie pełnoletność rozpoczyna tzw. proces usamodzielnienia. To proces, który formalnie trwa od 18 do 25 roku życia.

Celem procesu usamodzielnia jest wejście wychowanka rodziny zastępczej, bądź placówki opiekuńczo – wychowawczej w dorosłe, samodzielne życie.

Wychowanek nie jest sam w tym procesie usamodzielniania, wspiera go tzw. opiekun usamodzielnienia. Może to być osoba tworząca rodzinę zastępczą, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej wychowawcą lub psychologiem, albo inna osoba wskazana przez usamodzielnianego wychowanka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w dniach 22.08.2017r. i 24.08.2017r. zorganizowało szkolenie dla opiekunów usamodzielnienia, którego celem było wzmocnienie kompetencji i odpowiedzialności opiekunów usamodzielnienia za przebieg procesu usamodzielnienia. Pierwsza cześć szkolenia obejmowała przedstawienie uwarunkowań prawnych dotyczących procesu usamodzielnienia, a druga część – warsztaty z psychologiem.

Mamy nadzieje, że ww. szkolenie przyczyni się do podniesienia skuteczności procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej. 


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved