Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
czwartek 12.01.2017, 13:07 Kategoria: Aktualności PCPR

 

UWAGA! Zmiana godzin Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, powiat słubicki od zeszłego roku realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (dokumenty do okazania):

 • osobie, która nie ukończyła 26 lat (dokument tożsamości),
 • osobie, która ukończyła 65 lat (dokument tożsamości),
 • osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny),
 • osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
 • osobie, której w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie),
 • osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę),
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie),
 • weteranom (ważna legitymacja weterana).

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

W powiecie funkcjonują dwa PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                w Słubicach
ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice

(pomieszczenie nr 8)

Miejski Dom Kultury

w Rzepinie
ul. Słubicka 3, 69-110 Rzepin (świetlica nr 2)

* poniedziałki  12:00 16:00
* wtorki            8:0012:00
* środy             8:00 12:00
* czwartki       11:30 15:30
* piątki             8:00 12:00

* poniedziałki 15:00 – 20:00
* wtorki        15:00 – 20:00
* czwartki      15:00 – 20:00
* piątki           9:00 – 14:00


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved